Navrhování a realizace soukromých zahrad

" Zahrada má být krásná a má činit člověka šťastným. "

Gertruda Jekyll, anglická zahradní architektka

Jestli máte čas, prohlédněte si moje fotografie v "Inspiraci z cest". Zvláště Angličané jsou mistři zahrad! Tolik nápaditých řešení, tolik květů v zahradě! Proč u nás vidíme jen thůjové ploty a záhony kde je nasypáno více kůry než vysazeno rostlin? Thůjové zahrady já nenavrhuji. Já se ve svých návrzích snažím vytvořit krásu anglických zahrad i tady.

Barevná studie a pomoc při realizaci zahrady pro ty, kteří si budou zahradu zakládat sami

Pro tyto klienty nakreslím studii - půdorys s rozmístěním ploch a rostlin. Studie seznamuje s barevným laděním zahrady, ale neobsahuje konkrétní názvy jednotlivých rostlin pouze typy výsadeb (např. skupina hortenzií ).

Při realizaci pomáhám s vytýčením ploch, nakupuji rostliny, rozmisťuji rostliny na místa výsadby. Při těchto činnostech jsem placena hodinově a to 280 Kč/hod. Klienti si sami připravují plochy záhonů,vysazují rostliny a zakládají trávník.

Po dobu realizace zahrady jsme spolu v kontaktu. Realizaci děláme i etapově dle finančních možností.

Cena za barevnou studii

dle velikosti a vybavenosti zahrady


9.000-13.000 Kč

Kompletní projekt pro ty, kterým bude zahradu zakládat realizační firma

KOMPLETNÍ PROJEKT obsahuje :

  • Osazovací plán se seznamem rostlin
  • Vytyčovací plán (kóty pro výsadbu rostlin)
  • Průvodní zprávu

Kompletní projekty vytvářím v programu pro zahradní architekty NBL Landscape Designer.

Tento program nabízí tři možnosti, jak se seznámit s novou zahradou - v plánu zahrady, v perspektivních pohledech a animovaným průchodem zahradou.

Cena za kompletní projekt

plochy do 400m2

od 15.500 Kč

plochy do 600m2

od 17.500 Kč

plochy do 800m2

od 19.500 Kč

Odbornou konzultaci zahradního architekta

Potřebujete si o své zahradě popovídat, ujasnit si její uspořádání? Ráda Vám pomohu. Cena konzultace je 350 Kč/hod + cestovné 5 Kč/km.

Iva Neumannová

Mašatova 1075/29, Praha 4 - Kunratice

+420 604 55 13 05

i.neu@seznam.cz

Zahradní ateliér Iva Neumannová

Prosím, objednejte si....

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět.