Navrhování a realizace květinových zahrad

" Zahrada má být krásná a má činit člověka šťastným. "

Gertruda Jekyll, anglická zahradní architektka

Jestliže máte čas, prohlédněte si moje fotografie v "Inspiraci z cest". Zvláště Angličané jsou mistři zahrad! Tolik nápaditých řešení, tolik rostlin a květů v zahradě! Proč u nás vidíme jen živé ploty z thůjí a záhony, kde je nasypáno více kůry než vysázeno rostlin? Thůjové zahrady já nenavrhuji. Já se ve svých návrzích snažím vytvořit krásu anglických zahrad i tady. Miluji květiny. Miluji, když se zahrada v průběhu roku mění a to dokážou nejlépe právě květiny. Vymýšlím jejich kombinace, hraju si s jejich barvami. Inspiruji se tvorbou Pieta Oudolfa, Nigella Duneta a dalších špičkových zahradních architektů. Mám ráda, když jednotlivé květiny v záhonu tvoří společně velkou kytici. Trvalky, dvouletky, cibuloviny, to jsou nekonečné možnosti kombinací a krásy. Pojďte si krásu anglických zahrad dopřát i Vy! Pomohu Vám.

Studie a zahradní koučink při realizaci zahrady pro ty, kteří si budou zahradu zakládat sami

Pro tyto klienty nakreslím studii - na prvním půdorysu je vidět uspořádání zahrady ( velikost terasy, cestní síť, drobné zahradní stavby, plochy výsadeb a další . Druhý půdorys seznamuje rostlinami, které jsou pro dané stanovištní podmínky vhodné. Nejedná se však o detailní osazovací plán.

Při realizaci pomáhám s vytýčením ploch, navrhuji již konkrétní rostliny, nakupuji rostliny a rozmisťuji rostliny na místa výsadby v zahradě. Při těchto činnostech jsem placena hodinově a to 600 Kč/hod plus 15 Kč/km . Klienti si sami připravují plochy záhonů, vysazují rostliny a zakládají trávník.

Po dobu realizace zahrady jsme spolu v kontaktu. Realizaci děláme i etapově dle finančních možností.

Cena za studii

                        dle velikosti a vybavenosti zahrady                           cca 27.500 Kč

Návrh a realizace květinového záhonu

Toto zadání mám nejraději. Navrhnu skladbu rostlin, nakoupím je u českých osvědčených pěstitelů, přivezu je, rozmístím a klienti si sami květiny zasadí do záhonu, který si připravili.

Cena za návrh a realizaci květinového záhonu

                                                                                                             je individuální       

Kompletní projekt pro ty, kterým bude zahradu zakládat realizační firma

KOMPLETNÍ PROJEKT obsahuje :

  • Osazovací plán se seznamem rostlin
  • Vytyčovací plán (kóty pro výsadbu rostlin)
  • Průvodní zprávu

Kompletní projekty vytvářím v programu pro zahradní architekty NBL Landscape Designer.

Tento program nabízí tři možnosti, jak se seznámit s novou zahradou - v plánu zahrady, v perspektivních pohledech a animovaným průchodem zahradou.

Cena za kompletní projekt

dle velikosti a vybavenosti zahrady

od 85.000 Kč

Odbornou konzultaci zahradního architekta

Potřebujete si o své zahradě popovídat, změnit si její uspořádání? Ráda Vám pomohu.

Cena konzultace

                                                                                    700 Kč/hod + cestovné 15 Kč/km

Iva Neumannová

Mašatova 1075/29, Praha 4 - Kunratice

+420 604 55 13 05                             k dispozici PO - PÁ 9 - 17:30 děkuji

i.neu@seznam.cz

Zahradní ateliér Iva Neumannová

Prosím, objednejte si....

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět.