Je zásadní, abyste Vy a zahradní architekt měli podobný vkus. Já preferuji především bohatou výsadbu rostlin, žádné černé folie zasypané kůrou v jejíchž otvorech rostliny živoří. Omezení pletí lze dosáhnout dostatečným počtem rostlin v záhonu, které záhy k sobě dorostou a plevel ve stínu pod nimi nemá šanci. Dále mám velmi ráda trvalky. Záleží mi na barevnosti záhonu, vybírám střídmější kombinace tónů, mám ráda jednoduché tvary záhonů a zpevněných ploch. Cestuji do anglických zahrad, jsou mojí inspirací.

Některé z posledních zahrad....

Zahrada v zahradním městě

Zde mě čekala zahrada s přestárlými jehličnany, ale také odhodláni jejich majitelů je odstranit. Na uvolněných místech jsme vysadili rostliny nové, trávníku jsme dali elegantnější tvar zvýrazněný lemem z pálených cihel a mohutně jsme zde vysadili trvalky. Nový zahradní domek a posezení ve stínu bylo odměnou majitelům za odvahu ke změně zahrady. Píši "vysadili, dali tvar,.." protože i tato přeměna zahrady vznikla v dělné spolupráci majitelů a mě. V dubnu jsme sázeli a již v červnu  vypadaly záhony takto hezky. A na podzim vykvetly v záhonech květiny další. Proměnlivost, to je veliká přednost trvalkových zahrad.

Zahrada s květinovými záhony inspirovanými tvorbou Pieta Oudolfa

Často se opakující zadání - krásná velká zahrada se vzrostlými stromy, pečlivě udržovaným trávníkem, ale bez jediného květu... A tak jsem vešla se svými květinami a hned první rok to byla takováto změna..

Prvorepubliková zahrada pod korunami stromů

Tato městská zahrada založená před 70 lety byla opravdu výzvou, protože tolik vzrostlých stromů je na zahradě málokdy. Majitelé si přáli všechny stromy zachovat, zahradu "rozkvést" a vytvořit nové místo pro hry vnoučat a pro jídelní stůl. Chodila jsem zahradou se zakloněnou hlavou a hledala skuliny mezi stromy, kterými může zapršet nebo projít sluneční svit. Bylo jich minimálně, ale byly. To ovlivnilo můj výběr sortimentu rostlin. Barevně jsem zahradu ladila do růžové, fialové, modré a bílé, aby působila hezky s dominantním červeným bukem. Novým záhonům a zpevněným plochám jsem dala jednoduché tvary, které mám ráda. Cesta před  záhonem u bazénu opticky rozšířila úzkou parcelu a vysazené keře zakryly nepěkný pohled na bazén. Ve střední části plochy trávníku zastíněné hustou korunou buku jsme vytvořili jsme trávník - netrávník, plochu zpevněnou kačírkem osázenou travní směsí do stínu. Nové pískoviště a dětský domeček, jsem umístila vedle jídelního stolu.

Další zahrady...