Některé z posledních zahrad....

Zahrada vytvořená svépomocí během 4 měsíců

Leden až únor studie, konec března nákup a výsadba velkých keřů a stromů, duben položení závlahy trávníku a příprava podkladu trávníkové plochy, začátek května položení trávníkových koberců a pásoviny, polovina května výsadba trvalek a menších keřů, konec května položení betonových nášlapů chodníčku, začátek června dosadba trvalek mezi nášlapy.

A kdo že byl realizační firmou? Majitelé pozemku a já. Menší fotografie ukazují postup prací, větší  zahradu čtyři měsíce po výsadbě trvalek. Nejsou ty trvalky úžasné? Tolik krásy hned v prvním roce!

Nová zahrada u nového domu

Malý trávník před domem, velký za domem a dvě robotické sekačky. To byl návrh majitelů zahrady. Ale protože už dříve se mnou spolupracovali na více svých zahradách, bylo jim myslím jasné, jak to dopadne. Sekačku nakonec kupovali jen jednu. Malý trávník jsme přeměnili na velkolepý trvalkový záhon.

Proměna stávající zahrady

Zde mě čekala zahrada s přestárlými jehličnany, ale také odhodlání majitelů je odstranit. Na uvolněných místech jsme vysadili rostliny nové, trávníku jsme dali elegantnější tvar zvýrazněný lemem z pálených cihel a mohutně jsme zde vysadili trvalky. Nový zahradní domek a posezení ve stínu bylo odměnou majitelům za odvahu ke změně zahrady. Píši "vysadili, dali tvar,.." protože i tato přeměna zahrady vznikla ve spolupráci majitelů a mě. V dubnu jsme sázeli a již v červnu  vypadaly záhony takto hezky. A na podzim vykvetly v záhonech květiny další. Proměnlivost, to je veliká přednost trvalkových zahrad!

Další zahrady...

Je zásadní, abyste Vy a zahradní architekt měli podobný vkus. Já preferuji především bohatou výsadbu rostlin, žádné černé folie zasypané kůrou v jejíchž otvorech rostliny živoří. Omezení pletí lze dosáhnout dostatečným počtem rostlin v záhonu, které záhy k sobě dorostou a plevel ve stínu pod nimi nemá šanci. Dále mám velmi ráda trvalky. Záleží mi na barevnosti záhonu, vybírám střídmější kombinace tónů, preferuji jednoduché tvary záhonů a zpevněných ploch.

Cestuji do anglických zahrad, jsou mojí inspirací.