Některé z posledních zahrad....

Zahrada vytvořená svépomocí během 4 měsíců

Leden - únor studie, konec března nákup a výsadba velkých keřů a stromů, duben položení závlahy trávníku a příprava podkladu trávníkové plochy, začátek května položení trávníkových koberců a pásoviny, polovina května výsadba trvalek a menších keřů, konec května položení betonových nášlapů chodníčku, začátek června dosadba trvalek mezi nášlapy.

A kdo že byl realizační firmou? Majitelé pozemku a já. Menší fotografie ukazují postup prací, větší  zahradu čtyři měsíce po výsadbě trvalek. Nejsou ty trvalky úžasné? Tolik krásy hned v prvním roce!

Zahrada v zahradním městě

Zde mě čekala zahrada s přestárlými jehličnany, ale také odhodlání majitelů je odstranit. Na uvolněných místech jsme vysadili rostliny nové, trávníku jsme dali elegantnější tvar zvýrazněný lemem z pálených cihel a mohutně jsme zde vysadili trvalky. Nový zahradní domek a posezení ve stínu bylo odměnou majitelům za odvahu ke změně zahrady. Píši "vysadili, dali tvar,.." protože i tato přeměna zahrady vznikla v dělné spolupráci majitelů a mě. V dubnu jsme sázeli a již v červnu  vypadaly záhony takto hezky. A na podzim vykvetly v záhonech květiny další. Proměnlivost, to je veliká přednost trvalkových zahrad!

Zahrada s květinovými záhony inspirovanými tvorbou Pieta Oudolfa

Často se opakující zadání - krásná velká zahrada se vzrostlými stromy, pečlivě udržovaným trávníkem, ale bez jediného květu... A tak jsem vešla se svými květinami a hned první rok to byla takováto změna..

Prvorepubliková zahrada pod korunami 6 velkých stromů

Tuto zahradu si majitelé přáli "rozkvést" a vytvořit nové místo pro hry vnoučat a jídelní stůl. Protože se vždy snažím všechny stromy v zahradách zachovat, neuvažovala jsem o kácení, ale vybírala jsem trvalky pro nejtěžší stanoviště a to je suchý stín. Barevně jsem zahradu ladila do růžové, fialové, modré a bílé, aby souzněla s dominantním červeným bukem. Novým záhonům a zpevněným plochám jsem dala jednoduché tvary, pískoviště a dětský domeček jsem umístila vedle jídelního stolu.

Další zahrady...

Je zásadní, abyste Vy a zahradní architekt měli podobný vkus. Já preferuji především bohatou výsadbu rostlin, žádné černé folie zasypané kůrou v jejíchž otvorech rostliny živoří. Omezení pletí lze dosáhnout dostatečným počtem rostlin v záhonu, které záhy k sobě dorostou a plevel ve stínu pod nimi nemá šanci. Dále mám velmi ráda trvalky. Záleží mi na barevnosti záhonu, vybírám střídmější kombinace tónů, preferuji jednoduché tvary záhonů a zpevněných ploch.

Cestuji do anglických zahrad, jsou mojí inspirací.