Přeměna soukromé zahrady pro potřeby mateřské školky

Návrh přeměny zahrady pro potřeby školky

Soukromá školka se stěhovala do rodinného domu a já jsem byla přizvána, abych navrhla úplně novou zahradu pro potřeby dětí. Stávající zahrada ale měla nápadité výsadby, a proto jsem se rozhodla, že z nich budu maximálně vycházet. Výrazně se tím snížily náklady na přeměnu zahrady.

Zásadní bylo vymyslet dostatek ploch pro hru dětí. Proto byl bazén vypuštěn a zakryt pevnou deskou s umělým trávníkem. Vznikla první hrací plocha. Druhá, největší, je podél budovy školky a třetí je hned u vstupu do školky. Při dešti děti využívají zakrytého přístěnku v místě bývalé dvojgaráže. V zahradě jsem našla ještě místo na velkou prolézačku a pískoviště. Stávající altán jsme zachovali a děti ho při hezkém počasí využívají při výuce.

Dalo by se říci, že 80 procent stávajících rostlin zůstalo růst na původním místě, 10 procent se přesadilo a jen 10 procent rostlin bylo ze zahrady odvezeno. To považuji za veliký úspěch.